Ημέρες «φούσκας»…

Ημέρες «φούσκας»…

Παρατηρήστε ότι εκτός από μόνο το 1929, το 2000 και το 2007, κάθε άλλη σημαντική συντριβή της αγοράς συνέβη με αποτιμήσεις σε επίπεδα χαμηλότερα από ό, τι είναι σήμερα

Leave a Reply

Your email address will not be published.