Όσο αυξάνεται η ποσότητα του χρήματος τόσο μειώνεται η ταχύτητα με την οποία κυκλοφορεί…

Όσο αυξάνεται η ποσότητα του χρήματος τόσο μειώνεται η ταχύτητα με την οποία κυκλοφορεί…

Όσο αυξάνεται η ποσότητα του χρήματος τόσο μειώνεται η ταχύτητα με την οποία κυκλοφορεί… Αυτό σημαίνει πως το χρήμα που εκτυπώνεται αντί να κυκλοφορεί αποθησαυρίζεται στα χρηματιστήρια…

Leave a Reply

Your email address will not be published.