Επιδημίες και πόλεμοι…

Επιδημίες και πόλεμοι…

Χτενίσαμε κάθε άρθρο που δημοσιεύσαμε από την ίδρυσή μας το 1843 και μετρήσαμε πόσο συχνά αναφέραμε ορισμένες λέξεις-κλειδιά κάθε χρόνο.
Για να εμπλουτίσουμε αυτή την ανάλυση, οι New York Times μας έδωσαν επίσης πρόσβαση στα αρχεία τους, τα οποία εκτείνονται από το 1851.
Και στις δύο δημοσιεύσεις, λίγο λιγότερο από το ήμισυ των άρθρων του τρέχοντος έτους (συμπεριλαμβανομένου του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, όταν η ασθένεια ήταν ως επί το πλείστον περιορισμένη στην Κίνα) έχουν συμπεριλάβει τις λέξεις “covid-19” ή “coronavirus”.
Στα τέλη Μαρτίου, τα τέσσερα πέμπτα των δικών μας δημοσιευμάτων χρησιμοποίησαν μία από αυτές τις λέξεις.

Μόνο δύο γεγονότα στη σύγχρονη ιστορία έχουν έρθει κοντά σε αυτά τα επίπεδα συχνότητας αναφοράς: οι παγκόσμιοι πόλεμοι.

Το ποσοστό των δημοσιευμάτων του Economist που αναφέρονται στον «πόλεμο» έφθασε το 53% το 1915 και το 54% το 1941. Για τους New York Times, κορυφώθηκε στο 39% το 1918 και 37% το 1942.
Αυτό το χάσμα μπορεί να εξηγηθεί από την απόσταση της Αμερικής από τα μέτωπα μάχης, η οποία μείωσε την επίδραση των μαχών στην καθημερινή ζωή.

Economst

Leave a Reply

Your email address will not be published.