Κοντά στο σημείο μηδέν…

Κοντά στο σημείο μηδέν…

Τα επιτόκια βρίσκονται κοντά στο μηδέν, στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν βρεθεί ποτέ. Πάνω από 15 τρισ. διαθεσίμων αυτή τη στιγμή απολαμβάνουν αρνητικό επιτόκιο.

Η έννοια αρνητικό επιτόκιο ισοδυναμεί με εργασία χωρίς αμοιβή… Η εκμηδένιση της αξίας του χρήματος οδηγεί στην άνοδο των τιμών όλων των εναλλακτικών λύσεων όπως ακίνητα, μετοχές, χρυσός κλπ.

Τα μηδενικά επιτόκια συμβάλλουν στην απότομη αύξηση των ανισοτήτων και αυτό στις κοινωνικές, πολιτικές και γεωπολιτικές εντάσεις.

Αν το χρήμα επανακτήσει τη αξία του, αν δηλαδή τα επιτόκια ανέβουν πολλές χώρες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα χρεοκοπήσουν.

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο που λέει "1952 COST OF LIVING New House LIVING Average Income $9,075.00 New Car $3,850.00 per year $1,754.00 Average Rent Tuition to Harvard University Movie Ticket $80.00 per month $600.00 per year 70$ each Gasoline United States Postage Stamp 20$ per gallon 3$ each"
‘Οταν η Fed τυπώνει χρήμα το μοιράζει στους πλούσιους, οι μισθοί ανεβαίνουν αλλά όχι ταχύτερα από τις τιμές Bastiat Institute

Leave a Reply

Your email address will not be published.