Προσέλκυση έρευνας και ανάπτυξης..

Προσέλκυση έρευνας και ανάπτυξης..

“Κλειδί” στην απόφαση της πολυεθνικής Boehringer Ingelheim να συνεχίσει το επενδυτικό της πρόγραμμα στην Ελλάδα αποτελεί το γεγονός πως οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης φαρμάκων, δύνανται να απομειώνουν ισόποσα το ποσό της αυτόματης επιστροφής.

Όσες φαρμακευτικές δηλαδή πραγματοποιούν επενδύσεις στον τομέα του R&D, θα έχουν μείωση της επιβάρυνσης από το clawback, με το οποίο βαρύνονται οι επιχειρήσεις για να καλυφθεί η διαφορά ανάμεσα στον κλειστό προϋπολογισμό ΕΟΠΥΥ-δημόσιων νοσοκομείων και στις τελικές δαπάνες του φαρμάκου.

Η τελευταία επένδυση ύψους 40 εκατ. ευρώ, αφορούσε στον εκσυγχρονισμό της μονάδας και προκειμένου να καλυφθεί η τροφοδοσία του 70% της παγκόσμιας αγοράς με καινοτόμα αντιδιαβητικά φάρμακα.

Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα θα είναι πενταετές και θα κατευθυνθεί τόσο σε εξοπλισμό, όσο και στην επέκταση της παραγωγής. Στο πλαίσιο της επένδυσης περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η δημιουργία νέου χημείου.

Leave a Reply

Your email address will not be published.