Η …αξία των ΗΠΑ κατά Προεδρία…

Η …αξία των ΗΠΑ κατά Προεδρία…

Η ευρωστία μιας οικονομίας αποτυπώνεται συνήθης από την αξία (συναλλαγματική ισοτιμία) του νομίσματός της. Όταν η αξία ενός νομίσματος πέφτει όσοι το χρησιμοποιούν μπορούν να αγοράσουν λιγότερα με αυτό.

Κατά την ΕΚΤ:

«Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες έχουν πάντως αντίκτυπο στη σταθερότητα των τιμών και την ανάπτυξη.

Για παράδειγμα, επηρεάζουν τις τιμές στο διεθνές εμπόριο. Όταν ένα ευρώ αντιστοιχεί σε περισσότερα δολάρια ΗΠΑ, δηλ. όταν το ευρώ ανατιμάται, τα προϊόντα που προέρχονται από τις ΗΠΑ καθίστανται λιγότερο ακριβά για τους πολίτες στη ζώνη του ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, οι τιμές των εισαγωγών μειώνονται. Αυτό έχει αντίκτυπο στον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ, είτε άμεσα μέσω των τιμών των εισαγόμενων καταναλωτικών αγαθών, είτε έμμεσα μέσω των τιμών των εισαγόμενων πρώτων υλών και των ενδιάμεσων αγαθών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή…»

Leave a Reply

Your email address will not be published.