«Βερολίνο έχουμε πρόβλημα…»

«Βερολίνο έχουμε πρόβλημα…»

«Βερολίνο έχουμε πρόβλημα…»

Οι γερμανικές τράπεζες τις τελευταίες τρεις μέρες έχασαν το 10% της αξίας τους λόγω του διεθνούς  σκανδάλου «ξεπλύματος χρήματος». Τούτο μπορεί να αποδειχτεί «χαριστική βολή».  Η αξία των εισηγμένων γερμανικών τραπεζών είναι περί τα 21 δισ. Ευρώ, περίπου το ένα δέκατο σε σχέση με την αξία τους μια 12ετία πριν.

Leave a Reply

Your email address will not be published.